ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA!

W KILKU SŁOWACH O TYM CO ROBIMY

Hufiec ZHP Pabianice - to miejsce dla harcerzy z pasją, gdzie rozwijamy młode charaktery poprzez stawianie wyzwań i wspólną organizacje takich akcji jak:

- WOŚP Pabianice

- Aleja Portretów

- Harcerska Akcja Letnia

- Harcerski Festiwal Artystyczny Wiatrak

JESTEŚ HARCERZEM Z NASZEGO HUFCA? ZAPRASZAMY DO GRUPY HUFIEC ZHP PABIANICE

Harcerze, tak jak członkowie każdego stowarzyszenia zobowiązani są płacić składki członkowskie, z których większa część wykorzystywana jest na cele programowe jednostek. Wraz z kolejnym rokiem harcerskim w życie weszło kilka nowych przepisów dotyczących wysokości oraz sposobu naliczania składek członkowskich w Związku Harcerstwa Polskiego.

Dotychczasowa kwota składki wynosiła 30zł za kwartał. W roku 2021 kwota ta wzrośnie do 36zł, a jej podział w poszczególnych szczeblach naszej organizacji będzie prezentował się następująco:

Kwatera Główna: 6zł
Chorągiew: 15zł
Hufiec: 9zł
Drużyna/Gromada: 6zł

Kolejną znaczącą zmianą będzie system naliczania składek, który przewiduje wpłatę określonej kwoty, do 20. dnia każdego pierwszego miesiąca w kwartale, za pośrednictwem przelewu na numer bankowy hufca. Więcej informacji o każdej ze zmian będzie można wkrótce znaleźć w zakładce SKŁADKI, na naszej stronie.

Zmiany w naliczaniu składek członkowskich na rok 2021

19 grudnia 2020