Oświadczenie Komendy Hufca ZHP Pabianice w odpowiedzi na artykuł „Na kim (nie)można polegać”, który ukazał się w gazecie Życie Pabianic dnia 17 marca 2020 r.

Komenda Hufca ZHP Pabianice informuje, że treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji i są wyłącznie prywatną opinią redaktora. Autor nie kontaktował się z Komendą Hufca, aby potwierdzić którąkolwiek z informacji, oprócz faktu związanego z oczekiwaniem na wytyczne Głównej Kwatery ZHP.

Hufiec ZHP Pabianice musi przestrzegać przepisów wewnętrznych organizacji, stąd decyzja o niepodejmowaniu działań, przed otrzymaniem wytycznych od władz naczelnych, która była uwarunkowana przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo pabianickich zuchów i harcerzy.

Informujemy, że Komenda Hufca jest w stałym kontakcie z władzami miasta oraz Komendą Chorągwi Łódzkiej ZHP i jest gotowa przeprowadzić działania pomocowe zgodnie z bieżącymi potrzebami mieszkańców. Ponadto Komendant Hufca skontaktował się z szefami wszystkich harcerskich kręgów seniorów i starszyzny, a pabianiccy pełnoletni harcerze i rodzice harcerzy oferują pomoc wśród swoich lokalnych społeczności – chociażby rozwieszając w swoich klatkach schodowych ogłoszenia o możliwości wykonania zakupów czy wyprowadzenia psa na spacer.

Komenda otrzymała szczegółowe wytyczne, ma przygotowany plan postępowania oraz alarmową siatkę kontaktową, która umożliwia wszczęcie działań, w zależności od potrzeb. Komenda przekazała także informacje o posiadanym sprzęcie kwaterunkowym i ewentualnej możliwości adaptacji ośrodka harcerskiego na miejsce kwarantanny.

Pabianickie gromady i drużyny przeniosły swoją działalność on-line, drużynowi przygotowują liczne sprawności i zadania dla członków swoich jednostek, które do realizacji nie wymagają wychodzenia z domu.

Komenda Hufca oświadcza, że koszty organizacji Harcerskiej Akcji Letniej dla członków ZHP są pokrywane z wpłat uczestników. W 2019 roku 45 osób z miasta Pabianic objętych opieką Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej uczestniczyło w kolonii organizowanej przez hufiec oraz obozie organizowanym przez hufiec we współpracy z Grupą Wolontarystyczną „Agrafka”, które były współfinansowane przez Urząd Miasta Pabianic w ramach realizacji zadania publicznego „SŁONECZNA HARCERSKA PRZYGODA Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach”. Pozostali uczestnicy HAL wnosili pełną odpłatność. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją pożytku publicznego non-profit i co roku przedstawia sprawozdania finansowe z wykorzystania wszystkich przyznanych mu środków.

Pabianiccy harcerze od 108 lat aktywnie uczestniczą w życiu miasta i są gotowi pełnić służbę także w czasie kwarantanny, jednakże dbamy również o bezpieczeństwo naszych instruktorów i ich bliskich.

 

Oświadczenie Komendy Hufca ZHP Pabianice

17 marca 2020

ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA!

W KILKU SŁOWACH O TYM CO ROBIMY

Hufiec ZHP Pabianice - to miejsce dla harcerzy z pasją, gdzie rozwijamy młode charaktery poprzez stawianie wyzwań i wspólną organizacje takich akcji jak:

- WOŚP Pabianice

- Aleja Portretów

- Harcerska Akcja Letnia

- Harcerski Festiwal Artystyczny Wiatrak

JESTEŚ HARCERZEM Z NASZEGO HUFCA? ZAPRASZAMY DO GRUPY HUFIEC ZHP PABIANICE