PYTANIA I ODPOWIEDZI


Kto może być uczestnikiem kolonii zuchowej i obozu harcerskiego?

Kolonia zuchowa jest formą wypoczynku skierowaną dla dzieci w wieku 6-10 lat. Udział w koloniach biorą głównie dzieci z gromad zuchowych działających przy Hufcu ZHP Pabianice oraz dzieci z powiatu pabianickiego. Obóz harcerski to forma skierowana do dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat. Większość uczestników obozu stanowią osoby należące do pabianickich drużyn harcerskich.

 

Skąd można pobrać kartę na obóz/kolonie?

Kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii lub obozu można pobrać z biura Hufca ZHP Pabianice, które pracuje w poniedziałek w godzinach 10:00-16:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 17:00-20:00. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesłania karty w formie mailowej. Sytuacje takie dotyczą tylko i wyłącznie osób mieszkających poza powiatem pabianickim. Prośby prosimy kierować na maila pabianice@zhp.pl.

 

Ile czasu jest na oddanie karty kwalifikacyjnej?

Kartę kwalifikacyjną należy oddać w ciągu dwóch tygodni od jej pobrania. Ostateczny termin oddania karty to 31 maja 2018 roku. Przy oddaniu karty każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisać warunki uczestnictwa udziału w kolonii/obozie. Jest to dokument określający aspekty kolonii i obozu.

 

W jakim terminie muszę dokonać wpłaty?

Zaliczka w wysokości 100,00 zł powinna zostać wpłacona na konto Harcerskiej Akcji Letniej (zakładka kontakt) w ciągu 2 tygodni od pobrania karty. Resztę kwoty należy wpłacić do 19 czerwca 2018 roku. W przypadku chęci uzyskania zniżki na obóz i kolonie w wysokości 100 zł, należy przelać połowę kwoty (444,00 zł) do 16 kwietnia 2018 roku. Zaliczka nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji.

 

Czy w przypadku rezygnacji są zwracane koszty?

Tak. Jeśli rezygnacja nastąpi przed 7 dniami od rozpoczęcia kolonii, Hufiec ZHP Pabianice zwraca kwotę pomniejszoną o 25%. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem formy wypoczynku, Hufiec ZHP Pabianie zwraca 50% wpłaconej kwoty.  Zaliczka nie podlega zwrotowi w wypadku rezygnacji.

 

Czy będą zorganizowane zebrania z rodzicami i opiekunami prawnymi?

Tak. Kadra kolonii/obozu poinformuje rodziców i opiekunów o terminie i miejscu zebrania drogą smsową. Informacje zostaną również zamieszone na stronie pabianickiego hufca.

 

Jakie kwalifikacje posiada kadra obozów i kolonii?

Kadrę obozów i kolonii organizowanych przez Hufiec ZHP Pabianice stanowią instruktorzy harcerscy, który posiadają uprawnienia zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Komendant obozu/kolonii posiada uprawnienia kierownika wypoczynku, a kadra wychowawcza uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Poza tym kadra form wypoczynku jest przeszkolona z zakresu BHP. Większość kadry posiada również ukończone kursy harcerskie o charakterze wychowawczym oraz z pierwszej pomocy.

 

Czy uczestnicy kolonii i obozów będą objęci ubezpieczeniem NNW?

Tak, każdy uczestnik kolonii i obozu będzie ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

 

Czy na obóz żeglarski trzeba spełnić dodatkowe wymagania?

Nie. W obozie żeglarskim może wziąć udział każdy kto tylko wyrazi chęć i poprawnie zgłosi się na obóz. Kadra jest przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą zaczynającą żeglarską przygodę.

 

Dlaczego Hufiec ZHP Pabianice wymaga dwóch kart kwalifikacyjnych?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej karty kwalifikacyjne według wzoru przedstawionego przez MEN nie mogą ulegać żadnym zmianom. Ze względu na niedostateczny poziom informacji na karcie ministerialnej Hufiec ZHP Pabianice wprowadził drugą kartę kwalifikacyjną, która stanowi załącznik do karty MEN.

masz inne pytanie? Napisz!

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.