harcerska akcja letnia 2018
zniżki na obozy i kolonie

A) dotyczy uczestnika formy wypoczynku, który posiada opłacone składki za pierwsze 3 kwartały 2018 roku do 31 maja 2018 roku.

 

B) dotyczy uczestnika formy wypoczynku, który:

  • Przy oddawaniu karty okażę Kartę Pabianiczanina lub Kartę Dużej Rodziny (dowolny zasięg)
  • Wpłaci połowę kwoty podstawowej do dnia 16 kwietnia 2018 roku, a pozostałą część do 31 maja 2018 roku (odpowiednio obozy harcerskie i kolonie zuchowe: 444,00 złotych - słownie: czterysta czterdzieści cztery złotych, obóz żeglarski 625,00 złotych - słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych)

 C) dotyczy wszystkich pozostałych uczestników form wypoczynku