komenda hufca


Komendant Hufca ZHP Pabianice

phm. Maciej Tomaszewski

e-mail: maciej.tomaszewski@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. kwatermistrzowskich

phm. Krzysztof Baj
e-mail: krzysztof.baj@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych i pracy z kadrą 

phm. Jan Kisielewicz
e-mail: jan.kisielewicz@zhp.net.pl

 

Skarbnik Hufca ZHP Pabianice

phm. Patrycja Szkudlarek

e-mail: patrycja.szkudlarek@zhp.net.pl

 

Członkowie Komendy Hufca ZHP Pabianice

 

phm. Milena Myszkiewicz - członek komendy ds. programu 

e-mail: milena.myszkiewicz@zhp.net.pl

 

phm. Karolina Piotrowska - członek komendy ds. promocji i wizerunku

e-mail: karolina.piotrowska@gk.zhp.pl

 

phm. Anna Mikołajczyk- członek komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

e-mail: anna.mikolajczyk1@zhp.net.pl