komenda hufca


Komendant Hufca ZHP Pabianice

phm. Sylwia Urbańska

e-mail: sylwia.urbanska@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. kwatermistrzowskich

phm. Krzysztof Baj
e-mail: krzysztof.baj@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

phm. Maciej Tomaszewski
e-mail: maciej.tomaszewski@zhp.net.pl

 

Skarbnik Hufca ZHP Pabianice

pwd. Piotr Cieśla

e-mail: piotr.ciesla@zhp.net.pl

 

Członkowie Komendy Hufca ZHP Pabianice

 

phm. Jan Kisielewicz - członek komendy ds. programu i pracy z kadrą

e-mail: jan.kisielewicz@zhp.net.pl

 

pwd. Milena Sysio - członek komendy ds. promocji i wizerunku

e-mail: milena.sysio@zhp.net.pl

 

phm. Anna Mikołajczyk- członek komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

e-mail: anna.mikolajczyk1@zhp.net.pl

 

pwd. Stanisław Czarnecki - członek komendy ds. Retmanatu Drużyn Wodnych

 

pwd. Marcin Ciemnoczołowski - członek komendy ds. kwatermistrzowskich

 

pwd. Przemysław Lichota - członek komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

 e-mail: przemyslaw.lichota@zhp.net.pl