komenda hufca


Komendant Hufca ZHP Pabianice

hm. Dorota Lauer - Tomecka 

e-mail: dorota.lauer-tomecka@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. kwatermistrzowskich

pwd. Krzysztof Baj
e-mail: krzysztof.baj@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

hm. Anna Szynkiewicz
e-mail: anna.szynkiewicz@zhp.net.pl

 

Skarbnik Hufca ZHP Pabianice

pwd. Agnieszka Małkowska

e-mail: agnieszka.malkowska@zhp.net.pl

 

Członkowie Komendy Hufca ZHP Pabianice

 

phm. Beata Rusek - członek komendy ds. programu

e-mail: beata.rusek@zhp.net.pl

 

phm. Ariadna Andrzejczak - członek komendy ds. wizerunku i social media

e-mail: ariadna.andrzejczak@zhp.net.pl

 

phm. Piotr Chrabelski - członek komendy ds. pozyskiwania środków i inwestycji

e-mail: piotr.chrabelski@zhp.net.pl

 

pwd. Przemysław Lichota - członek komendy ds. promocji i współpracy z retmanatem

e-mail: przemyslaw.lichota@zhp.net.pl

 

pwd. Patrycja Szkudlarek - członek komendy ds. finansowych

e-mail: patrycja szkudlarek@zhp.net.pl

 

pwd. Tomasz Morzyszek - członek komendy ds. HAL

e-mail: tomasz.morzyszek@zhp.net.pl

 

pwd. Barbara Banaszczyk - członek komendy ds. organizacyjnych

e-mail: barbara.banaszczyk@zhp.net.pl