Komenda 


Komendant Hufca ZHP Pabianice

pwd. Sylwia Urbańska

e-mail: sylwia.urbanska@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. kwatermistrzowskich

pwd. Krzysztof Baj
e-mail: krzysztof.baj@zhp.net.pl

 

Zastępca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

pwd. Maciej Tomaszewski
e-mail: maciej.tomaszewski@zhp.net.pl

 

Skarbnik Hufca ZHP Pabianice

Aleksandra Jakubowska

e-mail: 

 

Komenda Hufca ZHP Pabianice

 

pwd. Jan Kisielewicz - członek komendy ds. programu i pracy z kadrą

pwd. Milena Sysio - członek komendy ds. promocji i wizerunku

phm. Anna Mikołajczyk- członek komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

pwd. Stanisław Czarnecki - członek komendy ds. Retmanatu Drużyn Wodnych

pwd. Marcin Ciemnoczołowski - członek komendy ds. kwatermistrzowskich

pwd. Przemysław Lichota - członek komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

 

 

Pełnomocnik Komendanta Hufca do spraw współpracy z zagranicą

Zuzanna Lesz

 

 

jak się z nami skontaktować


Hufiec ZHP Pabianice
ul. Konopnickiej 39
95-200 Pabianice

+48 501 899 351

e-mail: pabianice@zhp.pl

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Łódzka
Hufiec Pabianice
ul. Stefanowskiego 19
90-537 Łódź
NIP 727 – 012 – 60 - 45 


godziny pracy


Hufiec ZHP Pabianice czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 17:00 - 20:00

numery kont BANKOWYCH


Konto podstawowe: 88 8788 0009 0020 9836 2006 0001

 

Składki członkowskie: 74 8788 0009 2022 0020 9836 0002

 

Harcerska Akcja Letnia: 04 8788 0009 2022 0020 9836 0001