ODWIEDŹ NASZEGO FACEBOOKA!

W KILKU SŁOWACH O TYM CO ROBIMY

Hufiec ZHP Pabianice - to miejsce dla harcerzy z pasją, gdzie rozwijamy młode charaktery poprzez stawianie wyzwań i wspólną organizacje takich akcji jak:

- WOŚP Pabianice

- Aleja Portretów

- Harcerska Akcja Letnia

- Harcerski Festiwal Artystyczny Wiatrak

JESTEŚ HARCERZEM Z NASZEGO HUFCA? ZAPRASZAMY DO GRUPY HUFIEC ZHP PABIANICE

Druhny i Druhowie!

 

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”

- Albert Einstein

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 13 listopada 2020 roku odszedł na Wieczną Wartę zasłużony instruktor Hufca ZHP Pabianice – hm. Leszek Klimek.

Druh Leszek urodził się w 1927 roku, 10 lat później wstąpił do ZHP do Drużyny Harcerskiej Czarnej Trójki im. Jana Kilińskiego. Z chwilą wybuchu wojny był łącznikiem w Pogotowiu Harcerskim przy Magistracie Miasta Pabianice. W kwietniu 1940 roku złożył przysięgę w Szarych Szeregach. W 1945 roku po wyzwoleniu organizował drużyny zuchowe przy szkołach w Pabianicach.

W kolejnych latach pełnił funkcję drużynowego, komendanta szczepu, instruktora Komendy Hufca. W 1999 roku Prezes Rady Ministrów nadał druhowi tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W 2002 roku druh Leszek otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice.  Dodatkowo został odznaczony także Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Krzyża Weterana o Niepodległość. Do ostatnich swoich dni aktywnie udzielał się w Komisji Historycznej Hufca ZHP Pabianice.

Wraz z odejściem Druha Leszka wielu z nas traci przyjaciela, kompana na harcerskiej ścieżce oraz instruktora darzonego ogromnym szacunkiem.

Ostatnie Pożegnanie odbędzie się 18 Listopada 2020 roku o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Katolickim.

Ogłaszam żałobę w Hufcu ZHP Pabianice do dnia 20 Listopada 2020 roku. Rozkazuję założyć czarną opaskę na harcerskie krzyże i sztandary.

 

 

C z u w a j !

 

 

phm. Maciej Tomaszewski

Rozkaz specjalny L.2/2020

14 listopada 2020

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca ZHP Pabianice