ROZWIĄZUJEMY EKO - PROBLEMY 

Skierowane do członków drużyn Hufca ZHP Pabianice,  polegało na przeprowadzeniu zbiórek, których efektem było rozwiązanie ekologicznego problemu. Przygotowaliśmy konspekty zbiórek dzieląc je na dwóch adresatów – harcerzy (dzieci w wielu 11-13 lat) i harcerzy starszych (młodzież w wieku 13-16 lat). Zbiórki były realizowane w październiku i listopadzie 2015 roku.  W czasie ich przeprowadzania pabianiccy harcerze poruszali wiele problemów z jakimi obecnie zmagamy się przy zanieczyszczaniu wody - uczyli się jak gospodarować wodą w codziennym życiu, dowiadywali się jakimi zasobami dysponuje kula Ziemska oraz jak niewielką część tych zasobów stanowi woda słodka niezbędna do życia. Podczas zbiórek harcerzom przekazana została również wiedza o różnego rodzaju formach zanieczyszczenia wód od eutrofizacji wód poprzez zanieczyszczenia rolnicze po kwaśne deszcze. Dodatkowo harcerze starsi dokonali przeglądu i analizy zbiorników wodnych otaczających nasze miasto, dzięki czemu mogli stworzyć mapę wód uwzględniającą ocenę ich czystości. Myślą przewodnią zbiórek była jedna z prawd: "Przyroda sobie bez nas poradzi, my bez niej nie..." Do przeprowadzenia zbiórek wykorzystano specjalnie do tego celu zakupione pomoce ekologiczne.


Poniżej podsumowania niektórych zbiórek przeprowadzonych przez drużyny naszego Hufca.

77 PDH "BOMBA"

Pierwszym zagadnieniem, z którym harcerze musieli sobie poradzić, było rozplanowanie dziennego zużycia wody. Harcerze byli zaskoczeni tym, jak wiele wody jest zużywane przez każdego z nas. Wykazali się inicjatywą, by każdy z nich codziennie starał się zaoszczędzić chociaż część wody zużywanej przez niego codziennie. Następnie harcerze odkryli, jaki jest stosunek zasobów wody zdatnej do picia do całej wody znajdującej się na Ziemi. Ta zatrważająco niska liczba również obudziła w nich uczucie troski o cały ekosystem, wzmacniając powzięte wcześniej postanowienie. Zilustrowanie obiegu wody w przyrodzie, co było kolejnym punktem zbiórki, nie sprawiło uczestnikom wielu kłopotów, gdyż wiedzę tę wynieśli już ze szkoły, tak więc rzeczą, na której się skupili było właściwe odegranie tego procesu. Ostatnim zadaniem, z którym musieli się zmierzyć harcerze było rozwiązywanie problemów dotyczących zanieczyszczenia wody. Rozwiązania tworzone przez uczestników były najczęściej efektywne i tak logiczne, że można by wprowadzać je w życie „od ręki”. Nadszedł w końcu czas na podsumowanie zbiórki. Prowadzący sprawdzili wiedzę podopiecznych zdobytą w ciągu spotkania i okazała się być ona imponująca. Harcerze bowiem zapamiętali niemalże wszystkie fakty, o których była mowa na zbiórce.

70 PDH "EKSPLOZJA"

Na początku dzieciakom nie za bardzo spodobał się pomysł zbiórki o ekologii, ale powoli przekonywały się do niej im dłużej trwały zajęcia. Najciekawszym punktem okazało się dociekanie ile wody jest na ziemii i jaki jej procent stanowi woda zdatna do picia. Uczestnicy na długo zapamiętają, że jedna kropla to troszkę mniej niż 1% wiadra. Prezentacja obiegu wody też okazała się fajną zabawą: rysunki wyszły świetnie, ale to sceny dawały najwięcej śmiechu. Uczestynicy świetnie sobie poradzili zarówno z rozwiązywaniem problemów ekologicznych jak i posługiwaniem się zmniejszonym przydziałem wody.                


44 PDH "IGNIS"

Na samym początku musieliśmy dowiedzieć się co to w ogóle jest woda. Harcerze podali mnóstwo miejsc w których spotykamy wodę - okazało się, że jest ona obecna na każdym etapie naszego życia. Następnie dopasowaliśmy ilość wody jaką zużywamy na różne czynności każdego dnia. Następnie przeanalizowaliśmy stopień naszego marnotrawstwa wody. Harcerze zastanawiali się jak możemy ograniczyć nasze codzienne zużywanie wody czy może nawet jak zrezygnować z różnych udogodnień, aby ratować wodę dla przyszłych pokoleń. Następnie poglądowo wyobrażaliśmy sobie ile wody słodkiej oraz słonej jest na naszej planecie. Wykorzystaliśmy do tego baniak, szklankę, butelkę i łyżeczkę. Harcerze musieli dopasować podane im pojemniki do odpowiedniej ilości wody w oceanach, morzach i rzekach. Dopiero wtedy harcerze zdali sobie sprawę jak dużo wody zajmuje się na naszej zielonej planecie. Po zadaniu pytania ile z tych zasobów jest dostępnych człowiekowi oraz usłyszeniu odpowiedzi, harcerze dopiero wtedy zdali sobie sprawę dlaczego tak ważna jest ochrona zasobów, które mamy. Następnie zapoznaliśmy się z obiegiem wody w przyrodzie oraz gdzie w obiegu wody dochodzi do zanieczyszczeń. Ostatnie zadanie (rozwiązanie losowo wybranego problemu) nie sprawiło harcerzom żadnego problemu gdyż po takiej zbiórce dokładnie wiedzieli co trzeba zrobić. 

3 PDH "CZARNA TRÓJKA" 

Podczas zbiórki harcerze rozprawiali nad tym jak ważna dla życia jest woda, skąd się ona bierze oraz w jaki sposób z niej korzystamy. Poprzez wiele ćwiczeń uczestnicy przekonali się, że niejednokrotnie niepotrzebnie zużywamy wodę oraz rozważali jak możemy pozbyć się złych nawyków. Harcerze wykazali się pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem. Podczas zbiórki odgrywali scenki przedstawiając obieg wody w przyrodzie, szacowali zużycie wody  do poszczególnych prac domowych, szukali sposobów jak zapobiec zanieczyszczaniu wód oraz jak sobie poradzić różnych sytuacjach gdy woda została już zabrudzona. Drużyna miała wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań, które przyczyniłyby się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zbiórka podobała się uczestnikom  a zakładane cele zostały osiągnięte.

21 PDH "HUSARIA"

Pierwszym zadaniem,  z którym musieli się zmierzyć było określenie czym dla nas jest woda i gdzie jej najbardziej potrzebujemy. Na naszych zbiórkach nie często gości temat ekologii, w związku z czym dzieci były zainteresowane i zaangażowane. Sprawnie przeszliśmy do kolejnych zadań takich jak: szacowanie ile litrów wody dziennie zużywamy, poszukiwanie miejsc, w których najczęściej tracimy wodę i sposobów na ograniczenie marnowania jej, określenie jaki procent wszystkich wód stanowią wody dostępne dla człowieka, ustalanie obiegu wody w atmosferze, określenie jakie znamy zanieczyszczenia wód i gdzie one najczęściej występują oraz rozwiązanie problemu dotyczącego zanieczyszczenia wód. Najwięcej problemów sprawiło nam określenie obiegu wody w atmosferze, dlatego też poświęciliśmy na to więcej czasu i na tą chwilę każdy z nas potrafi zrobić to bezbłędnie. Ogólne wrażenia po zbiórce są bardzo dobre, dzieciom podobała się zbiórka jak i jej temat. Chętnie w niej uczestniczyli i wynieśli z niej same pozytywne myśli.

55 PDH "HADES"

Celem spotkania było zapoznanie z tematyką zanieczyszczenia wód, ukazanie postaw ekologicznych oraz promocja ekologii wśród harcerzy. Podczas spotkania harcerze oszacowali ile wody dziennie zużywają oraz znaleźli miejsca gdzie woda przez nich i ich rodziny może być zaoszczędzona. Dowiedzieli się jak wygląda cząsteczka wody oraz gdzie można znaleźć ją na Ziemi. Poznali również zasady obiegu wody w przyrodzie oraz określili, w którym miejscu obiegu dochodzi do zanieczyszczeń. Wspólnie wymienili, a następnie sklasyfikowali zanieczyszczenia wód.

Zbiórka bardzo podobała się harcerzom i harcerkom, byli bardzo zaangażowani podczas wszystkich zadań, chętnie wypowiadali się i wykonywali powierzone im zadania. Po zbiórce każdy uczestnik ocenił ją w skali 1-6. Po podsumowaniu głosów końcowa ocena wystawiona przez uczestników to 5,4. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką ekologiczną wśród członków drużyny przeprowadzimy dodatkowy cykl zbiórek ekologicznych w naszej drużynie. 

79 PDH "WILKI"

Harcerze dyskutowali o wodzie, jej ilości i znaczeniu na ziemi, wykorzystaniu i marnowaniu, dochodząc finalnie do wniosku, że jest zdecydowanie niezbędna do podstawowych czynności życiowych. Po dyskusji grupy ruszyły do wykonania pierwszego zadania, czyli podziału ilości wody do różnych czynności. To właśnie zadanie zdecydowanie okazało się najbardziej atrakcyjnym dla harcerzy oraz jego dalsza część kiedy mieli do przydzielenia o połowę mniej wody. Grupy wykazały się sporą aktywnością podczas tego zadania, dyskutowały, wymieniały zdania i analizowały w oparciu o poznane wcześniej fakty dotyczące zużycia wody. Zadaniem z którym grupy sobie świetnie poradziły okazał się rozwiązywanie problemów. Poprosiliśmy, aby grupy przedstawiły proponowane rozwiązania za pomocą „wykresów ekologicznych”. Co powinni/powinniśmy w danej sytuacji robić i jakie będą tego konsekwencje.  Zbiórkę poszerzyliśmy o pojęcie ekologii. Czym jest, z czym się kojarzy. Zrobiliśmy burzę mózgów a następnie harcerze sami doszli do wniosku, że dużym problemem a łatwym do rozwiązania jest segregacja śmieci. Grupy zapoznały się z informacjami o odpowiedniej segregacji śmieci a następnie wzięły udział w wyścigu rzędów, który kończył się umieszczeniem jednego śmiecia przez każdego uczestnika w odpowiednim koszu.

9 PDW "DIAMIR"

Uczestnicy podeszli do zbiórki i do prezentowanych zagadnień entuzjastycznie. Widać było, że problem jest im bliski i że stykają się z podobnymi rozważaniami w szkole i w domu. Kiedy musieli zamienić butelki na ilość zużytej wody problem nabrał dla nich realnych kształtów. Prowadzone zajęcia zaangażowały ich i pozwoliły zrozumieć wpływ wody na środowisko i człowieka. Zdecydowanie najbardziej podobało im się tworzenie plakatów. Scenki były dobrym pomysłem, ponieważ wprowadziły trochę ruchu, uczestnicy mogli podejść kreatywnie do zadań i zbliżyć się do problemu. Taka zbiórka była potrzebna w naszej drużynie, ponieważ pokazuje inne spojrzenie na ekologię. Młodzi ludzie zobaczyli, że stan planety i jej kondycja zależy głównie od ich działań i od ich odpowiedzialności.

16 PHDW "ABORDAŻ"

Harcerze rozpoczęli od odpowiedzi na pytanie: "Czym jest dla was woda i czy staracie się ją oszczędzać". Odpowiedzi było wiele. Niektóre bardzo krótki: „tak, oszczędzam, biorę prysznic” albo „nie, bo to nie ma znaczenia”. Niektórzy wypowiadali się z większym zaangażowaniem i rozwijali temat. Następnie przeszliśmy do głównej części zbiórki. Pierwszym zadaniem było wypisanie przez członków zbiórki miejsc w których używamy wody oraz wyszczególnienie miejsc gdzie niepotrzebnie ją tracimy. W kolejnym etapie podczas „burzy mózgów” wymyśleliśmy co powinniśmy robić aby oszczędzać wodę. Następnie odbył się krótki wykład na temat zanieczyszczeń wody. Harcerze dowiedzieli się m.in. , że mamy zanieczyszczenia naturalne i sztuczne oraz poznali konkretne przykłady z życia. Przeprowadziliśmy ożywioną dyskusję na temat zapobiegania zanieczyszczeniom wody. Harcerze wskazywali co mogą robić aby pomóc środowisku wodnemu. Na koniec odbył się quiz sprawdzający wiedzę harcerzy po całej zbiórce. Członkowie drużyny wypowiadali się na temat zbiórki. Wrażenia były całkowicie pozytywne i wszyscy byli zachwyceni. Niektórzy nawet zostali po zbiórce aby zajrzeć do książki ekologicznej.

96 PDH "BUCZACZ"

Harcerze w podsumowaniu burzy mózgów dotyczącej znaczenia wody stwierdzili, że nie wyobrażają sobie nawet jednego pełnego dnia bez żadnego dostępu do wody. Następnie przeszliśmy do punktu zbiórki, gdzie zadaniem harcerzy było przydzielenie podanych ilości wody do odpowiednich czynności życiowych. Tutaj w grupach wyniknęło bardzo dużo dyskusji, sporów, wymian argumentów itd.- każdy próbował wspólnie dojść do jak najbardziej trafnych odpowiedzi. Następnym zadaniem było rozwiązanie problemu niepotrzebnego marnowania wody. Wyraźnie widać było, że ten temat nie jest naszym harcerzom obcy, gdyż wszyscy prześcigali się w ilości pomysłów. Z kolejnym punktem zbiórki już tak gładko nie poszło. Harcerzom ciężko było dojść do porozumienia i podjąć decyzję, z czego mogliby zrezygnować lub co ograniczyć. Każdy chciał by stanęło na jego pomyśle, lecz ostatecznie udało się doprowadzić do kompromisu. Do tej pory w ostatnim czasie w naszej drużynie nie było wielu zbiórek o tematyce ekologicznej, ale po tak ciepłym przyjęciu tej zbiórki z pewnością przeprowadzimy kolejne. Harcerze wyraźnie poszerzyli swoją podstawową wiedzę ze szkoły i przy tym dobrze się bawili.