HARCERSKI BIWAK EKOLOGICZNY pod hasłem „WODA JEST ŻYCIEM”

Kiedy:  18-20.09.2015r
Gdzie:  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Hufca ZHP Pabianice w Małeczu.
Kto: 300 harcerzy, harcerzy starszych i instruktorów Hufca Pabianice.
Cel:  Wzbogacenie wiedzy na temat roli wody w otaczającym nas środowisku, promocja interesujących form działania na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiedniej postawy proekologicznej.

Harcerze uczestniczący w biwaku uświadomili sobie jakie jest znaczenie wody oraz zdali sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania jej zasobami; poznali sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym; uświadomili sobie korzyści materialne i ekologiczne wynikające z oszczędzana wody; podjęli działania zmierzające w kierunku zmiany nawyków związanych z wykorzystywaniem wody.

Najważniejsze  elementy biwaku:

- Wielka Gra Ekologiczna pt.: WODA - KRÓLOWA ŻYCIA, której tematem przewodnim była woda i jej wykorzystanie, oszczędzanie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

- konkursy i współzawodnictwo przeprowadzone w ramach bloków programowych: EKO-KULTURA, EKO-HARCE i EKO-SPORT (np. Potyczki Wielkich Ekologów – wodzów drużyn, Eko-galerię, w której zaprezentowane zostały prace zgłoszone do konkursu fotograficznego „Woda jest wokół nas”).


Uwieńczeniem biwaku było wyłonienie spośród wszystkich drużyn najlepszej drużyny biwaku, która otrzyma miano Eko-drużyny Hufca ZHP Pabianice. Ten zaszczytny tytuł zdobyła 68 Pabianicka Drużyna Harcerska „Bunt”.

Zdjęcia z biwaku do obejrzenia tutaj.