zespół programowy


Przewodniczący: 

phm. Jan Kisielewicz

 

Członkowie:

phm. Kamila Pokora

Kamil Domińczak

pwd. Marcin Sienkiewicz "Siema" 

Agnieszka Berner HO

phm. Katarzyna Golińska

hm. Aleksandra Jarmakowska

phm. Beata Rusek

pwd. Karolina Szczepaniak

pwd. Mateusz Frankiewicz

Rafał Jaruga

phm. Ewelina Jench - Ciemnoczołowska

Piotr Cieśla

pwd. Agnieszka Herszel - Pościk

pwd. Tymon Trzeszczak

pwd. Karolina Ryba

Michał Lukas

  

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice

Termin spotkań:

Każdy ostatni poniedziałek miesiąca godz. 19.00. Terminy pozostałych spotkań ustalane są w zależności od potrzeb programowych.