Zespół kronikarski


Przewodnicząca: pwd. Anna Pyć
Członkowie:

pwd. Aleksandra Hanczka

pwd. Kamila Buczek