zespół kadry kształcącej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu:

hm. Anna Szynkiewicz

Członkowie zespołu:

hm. Dorota Lauer-Tomecka

pwd. Sylwia Urbańska

pwd. Patrycja Szkudlarek

pwd. Karolina Piotrowska

pwd. Kamila Buczek

pwd. Aleksandra Hanczka

pwd. Dorota Dorawa

pwd. Monika Witusik

pwd. Milena Myszkiewicz

pwd. Jan Kisielewicz

pwd. Maciej Tomaszewski

pwd. Przemysław Zglinicki

phm. Piotr Dorawa 

 

Kontakt:

anna.szynkiewicz@zhp.net.pl

Spotykania odbywają się raz w miesiącu w środy o godzinie 19:30 w siedzibie Hufca ZHP Pabianice.