Zespół ds. promocji i wizerunku


Szef zespołu:

pwd. Milena Sysio

Członkowie:

pwd. Karolina Ryba

Anna Michalak

Zuzanna Lesz

Magdalena Pękala

pwd. Paulina Raszewska

Maciej Szulc

Marta Szulc

Kinga Baczyńska

Sebastian Zdziebłowski 

pwd. Łukasz Barys

Karolina Szczepaniak

Jakub Klimek

pwd. Kamil Majewski 

Aleksandra Kozioł

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice

Termin spotkań:

 

 

Pierwszy poniedziałek miesiąca 19:00