Zespół ds. promocji i wizerunku


Szef zespołu:

phm. Karolina Piotrowska

 

Członkowie:

pwd. Anna Michalak

Zuzanna Lesz

Magdalena Pękala

pwd. Paulina Raszewska

Maciej Szulc

Kinga Baczyńska

Sebastian Zdziebłowski 

pwd. Łukasz Barys

Jakub Klimek

pwd. Kamil Majewski 

Aleksandra Kozioł

 

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice