Zespół ds. promocji i wizerunku

Szef zespołu:

phm. A. Andrzejczak 

Członkowie:

pwd. Barbara Banaszczyk

pwd. Karolina Piotrowska

pwd. Przemysław Lichota

pwd. Karolina Ryba
Maria Napieralska
Magdalena Pękala
Milena Sysio

Anna Michalak

Zuzanna Lesz