Zespół ds. promocji i wizerunku


Szef zespołu:

pwd. Milena Sysio

Członkowie:

pwd. Anna Michalak

Zuzanna Lesz

Magdalena Pękala

pwd. Paulina Raszewska

Maciej Szulc

Marta Szulc

Kinga Baczyńska

Sebastian Zdziebłowski 

pwd. Łukasz Barys

pwd. Karolina Szczepaniak

Jakub Klimek

pwd. Kamil Majewski 

Aleksandra Kozioł

 

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice