komisja stopni instruktorskich


 

Przewodnicząca:

hm. Sylwia Komorowska 

Członkowie:

hm. Piotr Muszyński– z-ca przewodniczącej

hm. Bogdan Mirowski 

phm. Marcel Kruczkowski

phm. Anna Mikołajczyk

phm. Katarzyna Golińska

hm. Dorota Lauer - Tomecka

 

 

 

 

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice 

 

Godzina spotkań: 18:00

 

Kontakt: ksi@pabianice.zhp.pl 

 

Terminy spotkań w roku harcerskim 2017/2018:

26 Października 2017

23 Listopada 2017

14 Grudnia 2017

25 Stycznia 2018

15 Lutego 2018

22 Marca 2018

26 Kwietnia 2018

24 Maja 2018

21 Czerwca 2018

   

Dokumenty do pobrania tutaj.