komisja stopni instruktorskich


 

Przewodnicząca:

hm. Sylwia Komorowska 

Członkowie:

hm. Piotr Muszyński– z-ca przewodniczącej

hm. Bogdan Mirowski 

phm. Marcel Kruczkowski

phm. Anna Mikołajczyk

phm. Katarzyna Golińska

hm. Dorota Lauer - Tomecka

 

 

 

 

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice 

 

Godzina spotkań: 18:00

 

Kontakt: ksi@pabianice.zhp.pl 

 

Terminy spotkań w roku harcerskim 2017/2018:

25 Października 2018

29 Listopada 2018

13 Grudnia 2018

31 Stycznia 2019

28 Lutego 2019

28 Marca 2019

25 Kwietnia 2019

30 Maja 2019

13 Czerwca 2019

   

Dokumenty do pobrania tutaj.