komisja stopni instruktorskich


 

Przewodnicząca:

hm. Sylwia Komorowska 

Członkowie:

hm. Piotr Muszyński– z-ca przewodniczącej

hm. Bogdan Mirowski 

phm. Marcel Kruczkowski

phm. Anna Mikołajczyk

phm. Katarzyna Golińska

 

 

 

 

Miejsce spotkań:

Siedziba Hufca ZHP Pabianice 

 

Godzina spotkań: 18:00

 

Terminy spotkań w roku harcerskim 2016/2017:

24 Listopada 2016

15 Grudnia 2016

26 Stycznia 2017

16 Lutego 2017

30 Marca 2017

27 Kwietnia 2017

25 Maja 2017

22 Czerwca 2017

  

Kontakt:

ksi.pabianice@gmail.com  

 

Dokumenty do pobrania tutaj.