Kapituła harcerskiej odznaki honorowej


 

 

 

 

 

Skład kapituły:

1.    Grażyna Dubiel hm

2.    Bogdan Mirowski hm

3.    Wiktor Wlazły hm                                         

4.    Krzysztof Seliga pwd

5.    Karol Suchocki hm

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

07.10.1987 rok

 

1.  Lucyna Pawlikowska hm PL

2.  Jan Dąbrowski hm PL

3.  Helena Malinowska

4. Edward Staszewicz

5. Zygmunt Luboński

6. Janusz Sosnowski

7. Jan Liszczyna

8. Roman Tomaszewski

9. Remigiusz Raźniewski

10. Leszek Malinowski

11. Wanda Kaluta

12. Krzysztof Piotrowicz

13. Karol Klimek

14. Karol Suchocki

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L12/1988, 17.11.1988 rok

 

15. Ewa Wlazły hm

16. Ireneusz Witulski phm

17. Jacek Koprowicz pwd

18. Grażyna Dubiel hm 

19. Andrzej Czekalski hm

20. Elżbieta Dyba hm

21. Bogdan Mirowski phm

22. Teresa Jałocha hm

23. Jarosław Szeller phm

24. Waldemar Jagieło hm

25. Bogdan Kunka

26. Radosław Januszkiewicz

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

28.02.1991 rok

 

27. Andrzej Mik hm

28. Bogusława Piątkowska hm

29. Zbigniew Jach phm

30. Eugeniusz Szmidke

31. Wiesław Jałocha hm

32. Tomasz Antosiak phm

33.

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

24.10.1992 rok

 

34. Wiktor Wlazły hm

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

08.11.1997 rok

 

35. Marek Kubiak

36. Grzegorz Krzyżanowski

37. Aleksandra Jarmakowska phm

38. Paweł Winiarski hm

39. Zbigniew Napieracz hm

40. Jan Szynkiewicz hm

41. Mieczysław Kuczma hm

42. Zbigniew Skoczylas hm

43. Piotr Miller phm

44. Robert Borzyński pwd

45. Krzysztof Sobański phm

46. Ryszard Adamczyk phm

47. Piotr Binkowski phm

48. Andrzej Nowicki phm

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

05.11.1999 rok


49. Mieczysław Mik

50. Irena Michalak

51. Sylwia Komorowska hm

52. Monika Miller phm

53. Anna Mikołajczyk phm

54. Violetta Winiarska hm

55. Krzysztof Seliga pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L12/2002, 29.11.12002 rok

 

56. Maria Rudnicka phm 
57. Stefania Owczarek
58. Halina Gross
59. Alicja Wlazłowicz phm
60. Antoni Kałużka
61. Marian Pisańczuk hm
62. Leszek Klimek phm
63. Bożena Szmytke hm
64. Sabina Landos hm
65. Renata Stark
66. Elżbieta Kubik hm
67. Jerzy Piotrowicz
68. Eugeniusz Szmidke
69. Maciej Lubowski
70. Włodzimierze Walczak phm
71. Bogusław Jakubowski
72. Dorota Sulej phm
73. Elżbieta Jaśkiewicz phm

74. Anna Małycha hm

75. Jolanta Opacka

76. Grzegorz Szych hm

77. Rafał Szmytke hm

78. Wiktor Gross pwd

79. Krzysztof Hile hm

80. Marek Ostojski

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L14/2003, 21.11.2003 roku

 

81. Jolanta Pusz
82. Marek Firkowski
83. Florian Wlaźak
84. Zbigniew Dychto
85. Agnieszka Meller phm
86. Dorota Lauer pwd
87.  Jacek Adamiec pwd
88.  Piotr Chrabelski phm
89.  Dariusz Kamieniak phm
90. Piotr Muszyński phm
91. Tomasz Włodarczyk pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L15/2007, 16.11.2007

 

92. Rafał Szmytke hm
93. Anna Szynkiewicz phm
94. Marta Stępień phm
95. Katarzyna Madalińska pwd
96. Monika Witusik pwd
97. Kamila Pokora phm
98. Marcin Łagiewski pwd
99. Krzysztof Lenica pwd
100. Piotr Roszak pwd
101. Andrzej Cisewski
102. Andrzej Czekalski
103. Antoni Poluszyński
104. Ryszard Pawłowski

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L16/2007, 13.11.2007

 

105. Krzysztof Budziński hm

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L20/2009, 14.11.2009

 

106. Leszek Hlawatin hm

107. Ewelina Jench - Ciemnoczołowska phm

108. Dorota Pawłowska phm

109. Alicja Walocha pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L18/2011, 29.10.2011

 

110. Łukasz Ścibut pwd

111. Katarzyna Golińska pwd

112. Oliwia Pietrzak pwd

113. Krzysztof Habura

114. Magdalena Werstak

115. Grzegorz Mackiewicz

116. Jerzy Błochowiak

117. Anna Krauzowicz

118. Joanna Malinowska

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L13/2013, 30.11.2013

 

119. Krzysztof Baj pwd

120. Marcin Sienkiewicz pwd

121. Marcel Kruczkowski pwd

122. Błażej Berner pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L10/2014, 06.09.2014

 

123. Piotr Szmytka

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L17/2015, 30.10.2015

 

124. Dorota Dorawa pwd
125. Andżelika Baj pwd
126. Piotr Dorawa phm
127. Krzysztof Borowiec

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L9/2016, 14.07.2016 

 

128. Bednarska Elżbieta

129. Cessanis Halina

130. Cessanis Cezary

131. Łagiewski Józef, Mirosław

132. Mikołajczyk Wojciech

133. Poros Wojciech

134. Szynkiewicz Halina

135. Wirska Krystyna

136. Witczak Jadwiga

137. Tomczyk Anna

138. Tomczyk Krzysztof

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

Rozkaz L16/2016, 24.11.2016 

 

139. Ariadna Andrzejczak phm

140. Agnieszka Małkowska pwd

141. Katarzyna Janas pwd

142. Tomasz Morzyszek pwd

143. Katarzyna Kaczmarek pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

 Rozkaz L20/2017, 08.10.2017

 

144.

145. Beata Rusek pwd

146. Patrycja Szkudlarek pwd

147. Barbara Banaszczyk pwd

 

Odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice":

 Rozkaz L17/2018, 30.09.2018

 

148. Zbigniew Jezierski pwd

149. Marcin Brzozowski pwd