pwd. Przemysław Lichota


 

 

Członek Komendy ds. promocji

Drużynowy 13 PPHDW Kalipso 

 

W harcerstwie działa od października 2013 roku, jednak pierwszą styczność z harcerstwem miał w 2010 roku na obozie harcerskim w Białym Borze z 98 ŁDH Wędrownicy im. Jana Krzeptowskiego Sabały. Próbę przewodnikowską zakończył w styczniu 2016 roku. Od początku swojej przygody w ZHP aktywnie działa w 114 PWGZ Młodzi Piraci, najpierw jako przyboczny, a potem jako drużynowy. Jest również członkiem 16 PWDH Abordaż i Zespołu ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Pabianice. Do tej pory uczestniczył 6 obozach i 3 koloniach zuchowych pełniąc funkcje starszego wachty, sternika, a także kadry pomocniczej. Poza harcerstwem jest studentem Politechniki Łódzkiej.