pwd. milena sysio


 

 

Członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych

Szef Biura Hufca

Drużynowa 77 PDH BOMBA

 

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2003 roku na kolonii zuchowej w Małeczu, stopień instruktorski zdobyła w marcu 2017. Wywodzi się z 77 PDH Bomba, w której pełni funkcję drużynowej. Od 2016 roku działała również w namiestnictwie zuchowym jako opiekun 118 PWGZ Króliczki Morskie działającej przy Retmanacie Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice. Od 2014 jeździ na obozy jako kadra pomocnicza, natomiast w 2017 roku po raz pierwszy podjęła się pełnienia funkcji komendanta podobozu na obozie harcerskim oraz instruktora-wychowawcy na kolonii żeglarskiej. Oprócz tego wykorzystuje swoje doświadczenie na rozmaitych wyjazdach drużynowych oraz półkoloniach. W hufcu jest członkiem komendy ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Pabianice, członkiem Komisji Stopni Wędrowniczych oraz Szefem Biura Hufca.