pwd. milena sysio


 

 

Członkini Kapituły Stopni Wędrowniczych

 

Swoją harcerską przygodę rozpoczęła w 2003 roku na kolonii zuchowej w Małeczu, stopień instruktorski zdobyła w marcu 2017. Wywodzi się z 77 PDH Bomba, w której od 2013 roku pełni funkcję przybocznej prowadząc jeden z pionów. Od 2016 roku działa również w namiestnictwie zuchowym jako opiekun 118 PPWGZ Króliczki Morskie działającej przy Retmanacie Drużyn Wodnych Hufca ZHP Pabianice. Od 2014 jeździ na obozy jako kadra pomocnicza, w tym roku po raz pierwszy podejmie się pełnienia funkcji komendanta podobozu na obozie harcerskim oraz instruktora-wychowawcy na kolonii żeglarskiej. Oprócz tego wykorzystuje swoje doświadczenie na rozmaitych wyjazdach drużynowych oraz półkoloniach. W hufcu jest członkiem Zespołu ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Pabianice, Zespołu Foto oraz od niedawna również Komisji Stopni Wędrowniczych, Prywatnie uczy się w maturalnej klasie w I LO w Pabianicach na profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. W wolnych chwilach udziela korepetycji i pracuje zleceniowo np. w roli fotografa czy                                                                                                                               animatora.