Pwd. milena myszkiewicz


 

 

Namiestnik Zuchowy

 

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w 2009 roku, sześć lat później zdobyła stopień przewodnika. Wywodzi się z 79 PDH "Wilki" im. 15 PP Wików, w której pełniła funkcję przybocznej. Wychowywała również najmłodszych członków naszej organizacji- jako przyboczna, a potem drużynowa 179 PGZ "Wilczęta".  Wielokrotnie uczestniczyła w  obozach i koloniach, dwukrotnie jako kadra pomocnicza, trzykrotnie jako instruktor-wychowawca oraz raz jako komendant podobozu. Obecnie jest Szefem Klubu Miłośników Gier Planszowych "Klub Szachowy", członkiem Zespołu Programowego hufca i namiestnikiem zuchowym oraz studiuje Fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.