pwd. Jan Kisielewicz


 

 

 

 Namiestnik zuchowy

 

 

 

Swoją działalność w harcerstwie rozpoczął w 2012 roku w 44 PDH Ignis, cztery lata później zdobył stopień przewodnika. Drużynowy 196 PGZ Łowcy Przygód, a także członek Zespołu ds. Promocji i Wizerunku Hufca ZHP Pabianice oraz Pełnomocnik Komendanta ds. Współpracy Zagranicznej. Wielokrotnie pełnił funkcję kadry pomocniczej na koloniach zuchowych, raz również był oboźnym. Obecnie student Politechniki Łódzkiej.