pwd. Dorota Dorawa


 

 

Członek Zespołu Kadry Kształcącej, Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych

 

Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczęła w zuchach w 7 roku życia. Przyrzeczenie złożyła w 1996 roku, a dziewięć lat później zdobyła stopień przewodnika. Była, jest i zawsze będzie związana Z 79 PDH "Wilki", w której przez 7 lat pełniła funkcję przybocznej. Po raz pierwszy na Harcerską Akcję Letnią pojechała w 1996 roku, od 1998 jeździła na obozy i kolonie jako kadra wychowawcza. Obecnie należy do Zespołu Kadry Kształcącej i Kapituły Stopni Wędrowniczych. Z wykształcenia jest polonistką, a pracuje jako bibliotekarz w Miejskiej Bibliotece Publicznej.