pwd. Bartosz Pawełczyk


 

 

 

 

 

Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczął w  1991 w 72 PDH "Pluton", osiem lat temu złożył zobowiązanie instruktorskie. Były członek Zespołu Programowego i Komisji Rewizyjnej. W latach 2012 -2014 pełnił funkcję Retmana. Dwukrotny komendant obozów. Obecnie związany z 16 PHWD Abordaż oraz 114 PWGZ "Młodzi Piraci". Prywatnie jest inżynierem jakości rozwoju novostrat.