pwd. błażej berner


 

 

 

 

 

Członek Zespołu Programowego


Wstąpił do ZHP 01.09.1996r, do 96 PDH "Buczacz", obecnie jednak już wszyscy znają go z męskiej drużyny „Bunt”. Instruktorem jest od 2006 roku. Pełnił na obozach wielokrotnie funkcje komendanta i kwatermistrza. Obecnie jest komendantem 10. szczepu im. Szarych Szeregów, a także członkiem Komisji Rewizyjnej i Zespołu Programowego. Prywatnie zajmuje się szeroko pojętą informatyką.