pwd. Aleksandra Hanczka


 

Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych,  Zespołu Foto

 

Działa w harcerstwie od 9 lat, od grudniu 2014 jako Instruktor. Młoda instruktorka, była drużynowa 44 PDH "Ignis", 144 PGZ "Cztery Żywioły", prywatnie studentka Politechniki Łódzkiej. W Hufcu działa w  Kapitule Stopni Wędrowniczych.  Ma za sobą siedem obozów, w tym na dwóch pełniła funkcję kadry pomocniczej.