pwd. adam brzozowski


 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Kapituły Stopni Wędrowniczych

 

Swoją działalność w harcerstwie rozpoczął w 2003 , osiem lat później został instruktorem. Wywodzi się z 16 PHDW Abordaż,  w której pełnił najpierw funkcję skarbnika, a następnie drużynowego. Uczestniczył w wielu obozach, wielokrotnie jako  kadra pomocnicza, bosman czy komendant podobozu. Obecnie jest skarbnikiem Retmanatu Drużyn Wodnych, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Kapituły Stopni Wędrowniczych.  Zawodowo inżynier serwisu obrabiarek CNC.