pwd. łukasz barys


 

 

 

 

 

Drużynowy 9 PDW Diarmir

 

Swoją działalność w harcerstwie rozpoczął w roku 2009, kiedy pojawił się na pierwszej zbiórce w 9 PDW „Diamir”. Na początku pełnił funkcję zastępowego, później przybocznego. Od 2014 roku jako drużynowy samodzielnie prowadzi 9 PDW Diamir. Na trzech obozach pełnił funkcję kadry pomocniczej oraz instruktora wychowawcy. W 2017 zamknął próbę instruktorską i zdobył stopień przewodnika. Druh Łukasz działał w zespole FOTO i zespole kronikarskim hufca ZHP Pabianice. W harcerstwie najbardziej lubi gawędy i obrzędowość.. Prywatnie entuzjasta literatury i języka polskiego, fan Roberta Lewandowskiego oraz student na Uniwersytecie Łódzkim.