phm. zbigniew jach


 

 

 

Nasz ,,Wujo" swoją działalność rozpoczął w 1964 roku w 45 Drużnie Wodno-Harcerskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego. Pięć lat później złożył zobowiązanie instruktorskie. Podczas swojej wieloletniej służby miał okazje pełnić funkcje przybocznego, instruktora retmanatu, zastępcy retmana, członka Rady Hufca oraz członka Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Wielokrotny bosman, komendant oraz oboźny obozów żeglarskich. Również parokrotny komendant i kwatermistrz zgrupowania. Odznaczony Honorową Odznaką zasłużonego dla Hufca ZHP Pabianice oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997). Aktualnie emeryt, członek Kręgu Rady Seniorów i Starszyzny ,,Weteran".