pHM. tomasz morzyszek


 

 

 

 

W harcerstwie jest od 1993r.  Na stałe związany z 9 PDW "Diamir", w której jest od początku jej istnienia tj. od 1996r gdzie pełnił funkcję przybocznego, później drużynowego. Na obozach pełnił funkcję: kadry pomocniczej, kadry programowej, oboźnego, komendanta podobozu, komendanta ds. programowych. Ogółem był na 20 akcjach letnich, z czego 14 razy jako kadra. Zawodowo zajmuje się Marketingiem i Handlem, działa też na rzecz organizacji pozarządowych zasiadając w Prezydium  Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych.