phm. piotr chrabelski


Członek Komendy ds. pozyskiwania środków 

 

Swoją działalność w harcerstwie rozpoczął w 1992 roku. Przyboczny w 78 PDH Na-Pięcie, założyciel i wieloletni przyboczny 77 PDH Bomba, komendant programowy na wszystkich stanicach hufca. Obecnie członek komendy ds. pozyskiwania funduszy.