PHM. milena myszkiewicz


 

 

Namiestnik Zuchowy

Członek Komendy ds. Programu

 

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła w 2009 roku, sześć lat później zdobyła stopień przewodnika. Wywodzi się z 79 PDH "Wilki" im. 15 PP Wików, w której pełniła funkcję przybocznej. Wychowywała również najmłodszych członków naszej organizacji - jako przyboczna, a potem drużynowa 179 PGZ "Wilczęta".  Wielokrotnie uczestniczyła w  obozach i koloniach, dwukrotnie jako kadra pomocnicza, trzykrotnie jako instruktor-wychowawca oraz raz jako komendant podobozu. Obecnie jest Szefem Klubu Miłośników Gier Planszowych "Klub Szachowy", członkiem Zespołu Programowego Hufca, członkiem Zespołu Kadry Kształcącej oraz namiestnikiem zuchowym. Prywatnie studiuje Fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.