phm. Marta Stępień


 

 

 

 

 

 

 

 

Działa w harcerstwie już 35 lat, w tym 29 jako instruktor. Wywodzi się z obecnie nieistniejącej PDSH „Widmo”. Wielokrotnie była komendantką stanicy w Kopernicy. Zawodowo zajmuje się nauczaniem matematyki.