phm. krzysztof sobański


 

 

 

Członek Referatu Starszyzny Chorągwi Łódzkiej

 

Do Związku Harcerstwa Polskiego dołączył w 1957 roku, w 1971 złożył Zobowiązanie Instruktorskie. Początkowo należał do Młodzieżowej Służby Ruchu, następnie do Drużyny Pożarniczej, od 1964 roku do 24 Drużyny Wodnej im. gen. Mariusza Zaruskiego, drużynowy drużyny działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach. Wieloletni instruktor Retmanatu Drużyn Wodnych, jeden z budowniczych "Motyli", "Wrzosa" oraz dwumasztowca "Trener". Wychowawca i opiekun kilkunastu instruktorów naszego hufca W przeszłości m.in. członek Komisji Rewizyjnej oraz Rady Hufca. Aktualnie jest członkiem referatu seniorów Chorągwi Łódzkiej. Posiada wiele wyjątkowych pasji- interesuje się owadami, fotografuje grzyby, zbiera widokówki oraz przemierza rowerem Polskę i Litwę odwiedzając znajomych i przeżywając za każdym razem nowe przygody.