pHM. Jan Kisielewicz


 

 

 

Drużynowy 196 PGZ Łowcy Przygód

Zastępca komendanta ds. organizacyjnych i pracy z kadrą

 

 

 

Swoją działalność w harcerstwie rozpoczął w 2012 roku w 44 PDH Ignis, cztery lata później zdobył stopień przewodnika. Drużynowy 196 PGZ Łowcy Przygód. Wielokrotnie pełnił funkcję kadry pomocniczej na koloniach zuchowych, raz również był oboźnym. Obecnie student Politechniki Łódzkiej.