phm. Anna mikołajczyk


 

 

Członek Komisji Stopni Instruktorskich

Członek Komendy ds. Harcerskiej Akcji Letniej

 

Swoją działalność w ZHP rozpoczęła w  1988,  siedem lat później została instruktorem Retmanatu Drużyn Wodnych. Była drużynową 16 PHDW „Marin”.  W latach 1998 - 2014 była członkiem Komendy Hufca ZHP Pabianice oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Pabianice.  Od 1999 roku pełni funkcję komendanta zgrupowania w Mrzeżynie, a także komendantki żeglarskich podobozów w Kopernicy.  Prywatnie jest pracownikiem handlowym w firmie produkcyjnej.