hm. Piotr Muszyński


Z-ca Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich


Od 1989 roku działa w harcerstwie, od 1992 roku jako instruktor. Wieloletni drużynowy 55 PDH "Hades" . Był na około 20 obozach w tym jako oboźny, komendant podobozu i zastępca komendanta ds. programowych. W hufcu jest zastępcą przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich, a prywatnie prowadzi firmę handlową.