hm. Dorota Lauer - Tomecka


 

 

Komendant Hufca ZHP Pabianice

 

 

Swoją przygodę w harcerstwie rozpoczęła w zuchach w 7 roku życia. Przyrzeczenie złożyła w 1996 roku, a dziewięć lat później zdobyła stopień przewodnika. Najbliższa jej sercu zawsze była, jest i będzie 79 PDH „Wilki”, w której ponad 7 lat pełniła funkcję drużynowej. Ma za sobą funkcje komendantki podobozu, z-cy komendanta ds. programowych, była także członkiem Rady Chorągwi, jednak najmilej wspomina... bycie oboźną! Obecnie należy do Zespołu Kadry Kształcącej naszego Hufca oraz Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. Zawodowo jest nauczycielką i terapeutą pedagogicznym.