hm. anna szynkiewicz


 

 

 

Przewodnicząca Zespołu Kadry Kształcącej

 

W ZHP od 1992 roku,  od 2000 roku jako instruktor. Początki działalności związane są z 55 PDH „Hades”, obecnie związana jest z 21 PDH „Husaria”, której była niegdyś drużynową. Pełniła funkcje komendantki podobozu, z-cy komendanta ds. programowych, a także komendantki zgrupowania. Od wielu lat jest członkiem Zespołu Kształcenia Hufca ZHP Pabianice, od 2014 do 2017 roku była zastępcą komendanta ds. programu i pracy z kadrą. Jest również przewodniczącą Zespołu Kadry Kształcącej. Z wykształcenia – pedagog społeczny i terapeuta pedagogiczny.