hm. anna szynkiewicz


 

 

 

Z-ca Komendanta ds. kształcenia i pracy z kadrą,

przewodnicząca Zespołu Kadry Kształcącej

 

W ZHP od 1992 roku,  od 2000 roku jako instruktor. Początki działalności związane są z 55 PDH „Hades”, obecnie jej związana jest z 21 PDH „Husaria”, której była niegdyś drużynową. Pełniła funkcje komendantki podobozu, z-cy komendanta ds. programowych, a także komendantki zgrupowania. Od wielu lat jest członkiem Zespołu Kształcenia Hufca ZHP Pabianice, od 2014 roku jest zastępcą komendanta ds. programu i pracy z kadrą. Jest również przewodniczącą Zespołu Kadry Kształcącej. Z wykształcenia – pedagog społeczny i terapeuta pedagogiczny.