"Zadaniem instruktora jest dawać, a nie brać."  

Henryk Glass