namiestnictwo harcerskie


Namiestnictwo harcerskie tworzy grupa 14 kreatywnych, pełnych energii i chęci rozwoju drużynowych, na czele których stoi niezastąpiona i zawsze gotowa do działania namiestniczka. Każdy z drużynowych to odpowiedzialny oraz uprawiony do pełnienia tej funkcji instruktor. W naszym namiestnictwie działa 14 drużyn w różnych pionach: harcerskim, starszoharcerskim oraz wędrowniczym. W każdym miesiącu odbywa się wiele przedsięwzięć, organizowanych dla wszystkich jednostek, takich jak: rajdy, festiwal Wiatrak, Harcerski Start Małecz oraz obchody Dnia Myśli Braterskiej. Namiestnictwo harcerskie spotyka się min. raz w miesiącu w celu omówienia ostatnich wydarzeń oraz zaplanowania najbliższego miesiąca. W ciągu roku mamy również spotkania kształceniowe o różnej tematyce: bycia dobry liderem, motywacji, samorozwoju czy integracji.  Jako członkowie namiestnictwa angażujemy się w organizację wszelkich imprez hufcowych oraz działamy w większości zespołów instruktorskich.  Co roku w sierpniu spotykamy się na Letniej Akademii Przybocznych i Drużynowych, aby kadrami wszystkich drużyn przygotować program na najbliższe miesiące.