"Nasz harcerski styl potraktujmy jako wkład w wychowanie obywatelskie,

w styl życia współczesnego nam społeczeństwa."

 Stefan Mirowski