harcerska akcja letnia 2017


A) dotyczy uczestnika obozu harcerskiego lub kolonii zuchowej, który jest członkiem Hufca ZHP Pabianice, posiada opłaconą w całości składkę członkowską za rok 2017 do dnia 31.05.2017 oraz uzyskał pisemne potwierdzenie członkostwa w drużynie/gromadzie przez drużynowego na karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

 

B) dotyczy uczestnika obozu harcerskiego lub kolonii zuchowej, który uzyskał prawo do zniżki w odpłatności za kolonię/obóz podczas HAL 2017, po spełnieniu jednego z podanych warunków:

• okazanie Karty Dużej Rodziny (o zasięgu miejskim, wojewódzkim lub krajowym);

• wpłata połowy kwoty wyjściowej, tj. 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć 00/100 złotych),

do dnia 15.04.2017 roku, a do 31.05.2017 uregulowanie pozostałej części kwoty wyjściowej, tj. 525,00 zł.

 

C) dla pozostałych uczestników obozu harcerskiego lub kolonii zuchowej, nie należących do grupy A lub B.

 

D) dotyczy uczestnika obozu żeglarskiego, który jest członkiem Hufca ZHP Pabianice, posiada opłaconą w całości składkę członkowską za rok 2017 do dnia 31.05.2017 oraz uzyskał pisemne potwierdzenie członkostwa w drużynie/gromadzie przez drużynowego na karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

 

E) dotyczy uczestnika obozu żeglarskiego, który uzyskał prawo do zniżki w odpłatności za obóz podczas HAL 2017, po spełnieniu jednego z podanych warunków:

• okazanie Karty Dużej Rodziny (o zasięgu miejskim, wojewódzkim lub krajowym);

• wpłata połowy kwoty wyjściowej, tj. 700,00 zł , do dnia 15.04.2017 roku, a do 31.05.2017 uregulowanie pozostałej części kwoty wyjściowej, tj. 600,00 zł.

 

F) dla pozostałych uczestników obozu żeglarskiego, nie należących do grupy D lub E.

 

G) dotyczy uczestnika kolonii żeglarskiej, który jest członkiem Hufca ZHP Pabianice, posiada opłaconą w całości składkę członkowską za rok 2017 do dnia 31.05.2017 oraz uzyskał pisemne potwierdzenie członkostwa w drużynie/gromadzie przez drużynowego na karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

 

H) dotyczy uczestnika obozu żeglarskiego, który uzyskał prawo do zniżki w odpłatności za obóz podczas

HAL 2017, po spełnieniu jednego z podanych warunków:

• okazanie Karty Dużej Rodziny (o zasięgu miejskim, wojewódzkim lub krajowym);

• wpłata połowy kwoty wyjściowej, tj. 675,00 zł, do dnia 15.04.2017 roku, a do 31.05.2017 uregulowanie pozostałej części kwoty wyjściowej, tj. 575,00zł.

 

I) dla pozostałych uczestników kolonii żeglarskiej, nie należących do grupy G lub H.