instrukcja organizacyjna


Download
Instrukcja organizacyjna
instrukcja.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB

praca jednostki

Download
PPD - Plan pracy drużyny
PPD - plan pracy drużyny.docx
Microsoft Word Document 439.4 KB
Download
D1 - Podanie o otwarcie okresu próbnego
D1-podanie-otwarcie-okresu-próbnego.docx
Microsoft Word Document 622.2 KB
Download
D3 - Podanie o zmianę drużynowego
D3-podanie-zmiana-drużynowego.docx
Microsoft Word Document 623.7 KB
Download
D5 - Podanie o rozwiązanie jednostki
D5-podanie-rozwiązanie-jednostki.docx
Microsoft Word Document 619.7 KB
Download
D7 - Zgoda na przynależność do ZHP (poniżej 16 lat)
D7-zgoda-na-przynależność-poniżej16lat.d
Microsoft Word Document 622.2 KB
Download
D9 - Oświadczenie o statusie NS
D9-oświadczenie-statusNS.docx
Microsoft Word Document 619.7 KB
Download
PPG - Plan pracy gromady
PPG - plan pracy gromady.docx
Microsoft Word Document 465.8 KB
Download
D2 - Podanie o zamknięcie okresu próbnego
D2-podanie-zamkniecie-okresu-próbnego.do
Microsoft Word Document 619.8 KB
Download
D4 - Podanie o zmianę/zwolnienie opiekuna
D4-podanie-zmiana-zwolnienie-opiekuna.do
Microsoft Word Document 620.0 KB
Download
D6 - Podanie o otwarcie/zamknięcie Kampanii Bohater
D6-podanie-kampania-bohater.docx
Microsoft Word Document 620.6 KB
Download
D8 - Deklaracja członkowska ZHP (powyżej 16 lat)
D8-deklaracja-członkowska-powyżej16lat.d
Microsoft Word Document 622.3 KB

biwaki, nocowania i wyjazdy

Download
I1 - Zgłoszenie biwaku/wyjazdu
I1-biwak-wyjazd.docx
Microsoft Word Document 621.1 KB
Download
I3 - Deklaracja odpowiedzialności
I3-deklaracja-odpowiedzialności.docx
Microsoft Word Document 620.2 KB
Download
I5 - Lista przewozowa
I5-lista-przewozowa.xlsx
Microsoft Excel Table 13.6 KB
Download
I2 - Zapotrzebowanie sprzętowe
I2-lista-zapotrzebowanie.docx
Microsoft Word Document 620.6 KB
Download
I4 - Zgoda rodzica
I4-zgoda-rodzica.docx
Microsoft Word Document 619.0 KB

sprawy finansowe

Download
F1 - Wzór listy - składki członkowskie
F1-lista-składek-członkowskich.docx
Microsoft Word Document 620.1 KB
Download
F3 - Podanie o przeniesienie środków
F3-podanie-przeniesienie-środków.docx
Microsoft Word Document 618.5 KB
Download
F5 - Wniosek - zbiórka pieniędzy
F5-zbiórka-pieniędzy.docx
Microsoft Word Document 622.1 KB
Download
F2 - Wzór listy - Dodatkowa Składka Zadaniowa
F2-lista-DSZ.docx
Microsoft Word Document 619.1 KB
Download
F4 - Wniosek - akcja zarobkowa
F4-akcja-zarobkowa.docx
Microsoft Word Document 626.7 KB
Download
KF - Książka finansowa
KF-KsiążkaFinansowa.xlsx
Microsoft Excel Table 14.3 KB

organizacja przedsięwzięć programowych

Download
I6 - Wniosek o organizację przedsięwzięcia programowego
I6-impreza.docx
Microsoft Word Document 623.2 KB

Pozostałe dokumenty ( I2 - I5 ) do pobrania z sekcji powyżej.

książka pracy

O sposobie prowadzenia książki pracy decyduje odpowiedni Namiestnik.

Download
Książka Pracy Drużyny
Wzór-książki-pracy-drużyny.docx
Microsoft Word Document 86.2 KB

Książka Pracy Gromady


regulamin mian


Download
Regulamin mian gromad i drużyn
Miana-regulamin.pdf
Adobe Acrobat Document 1.9 MB

odznaczenia


Download
Zasady przyznawania odznaczeń
odznaczenia.pdf
Adobe Acrobat Document 931.7 KB
Download
O1 - Podanie - Instruktor Roku
O1-IR.docx
Microsoft Word Document 619.6 KB
Download
O2 - Podanie - Zasłużony dla Hufca ZHP Pabianice
O2-HOH.docx
Microsoft Word Document 619.8 KB

Inne


Download
Program rozwoju hufca
Program Rozwoju Hufca 2015-2019.pdf
Adobe Acrobat Document 6.2 MB